Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng
Hệ thống chất lượng

Hotline: 0908 333 073 - 0927999139

Hotline : 0908 333 073

Giới thiệu

Hệ thống chất lượng

15-04-2017 05:54:12 AM - 257

THỰC HIỆN THEO NGUYÊN TẮC KHI LÀM VIỆC:

Tư vấn đầy đủ về chất lượng công ty đang áp dụng cho khách hàng đang quan tâm.

Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm mà khách hàng luôn quan tâm.

Chất lượng công việc được kiểm soát theo hệ thống và luôn được cải tiến theo thực tế.

Chính sách chất lượng được áp dụng cho từng nhân viên trong các công việc được giao.

Tuân thủ nghiêm túc các chỉ tiêu chất lượng và các quy định pháp luật.

 THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ:

A)    Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép:

 Thực hiện theo đúng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế do nhà nước Việt Nam hiện đang ban hành còn hiệu lực.

B)    Tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp – Kết cấu thép:

Thực hiện áp dụng thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ:

+     ANSI/ AISC 360-05- Specification for structural steel buildings - Tiêu chuẩn áp dụng cho các công trình kết cấu thép hoặc kết cấu liên hợp thép bê tông.

+     ASD89- Specification for structural steel buildings allowable stress design and plastic design - Tiêu chuẩn thiết kế công trình kết cấu thép theo phương pháp ứng suất cho phép.

+     LRFD 93 Load and resistance factor design specification - Tiêu chuẩn thiết kế công trình kết cấu thép theo phương pháp hệ số tải trọng và hệ số độ bền.

Tiêu chuẩn tải trọng:

+     ANSI/ ASCE 7 -98 Minimum design loads for buildings and other structures - Tiêu chuẩn cung cấp các giá trị tải trọng yêu cầu tối thiểu cho việc thiết kế các công trình.

+     ANSI/ AISC 341 - 05 Seismic provisions for structural steel buildings - Tiêu chuẩn thiết kế động đất cho công trình kết cấu thép.

THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC THI CÔNG:

A)     Tiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép:

 Áp dụng theo đúng hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm thi công xây dựng do nhà nước Việt Nam hiện đang ban hành còn hiệu lực.

B)    Thực hiện kiểm soát chất lượng thi công do công ty ban hành: 

Áp dụng Quy trình quản lý trong công tác nghiệm thu, kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công xây dựng kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép.

"CAM KẾT THỰC HIỆN THEO ĐÚNG NGUYÊN TẮC CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LÀ UY TÍN CỦA CHÚNG TÔI"

 

 

   

 

        TP. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2015

 

       CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC  NHÀ THỊNH


Các tin khác

Đối tác khách hàng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gọi điện SMS Chỉ Đường